Sosyalizm, dünya tarihine uzun bir zaman damgasını vurmuş siyasi bir ideolojidir. Açıkçası bu politik ideoloji hakkında tek ve geniş bir tanım yapılması çok zor gözüküyor. Hem kavramın tek bir çıkış noktasının olmaması hem de bu kavramı şekillendiren unsurların